Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

Trường Đại Học Bách Khoa- Đại Học Đà Nẵng Tuyển Sinh 2018

Mã Trường: DDK
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
(Hệ đại học chính quy)


dai hoc bach khoa - dai hoc da nang
Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Trường Đại Học Bách Khoa- Đại Học Đà Nẵng , Theo đó trường thông báo tuyển sinh với các chuyên ngành sau.

Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
Địa chỉ:  54, Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng
Điện Thoại:  0511.3842308.
Website: http://www.dut.edu.vn

Tên ngành
Mã ĐK
 xét tuyển
Chỉ tiêu
Tổ hợp xét tuyển
Tiêu chí phụ đối với các TS cùng điểm
Nhóm ngành I:
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện - điện tử)
52140214
36
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Nhóm ngành IV:
Công nghệ sinh học
52420201
65
1. Toán + Hóa + Lý
2. Toán + Hóa + Anh
3. Toán + Hóa + Sinh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa
Nhóm ngành V:
Công nghệ thông tin
52480201
185
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh)
52480201CLC1
45
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật)
52480201CLC2
45
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
3. Toán + Lý + Nhật
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
52510105
60
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Công nghệ chế tạo máy
52510202
130
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Quản lý công nghiệp
52510601
70
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực)
52520103
140
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Kỹ thuật cơ - điện tử
52520114
140
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Kỹ thuật nhiệt (Gồm các chuyên ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng & môi trường)
52520115
150
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Kỹ thuật tàu thủy
52520122
60
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Kỹ thuật điện, điện tử
52520201
170
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao)
52520201CLC
90
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Kỹ thuật điện tử & viễn thông
52520209
180
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao)
52520209CLC
45
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
52520216
100
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao)
52520216CLC
90
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Kỹ thuật hóa học
52520301
80
1. Toán + Hóa + Lý
2. Toán + Hóa  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa
Kỹ thuật môi trường
52520320
80
1. Toán + Hóa + Lý
2. Toán + Hóa + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa
Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao)
52520604CLC
45
1. Toán + Hóa + Lý
2. Toán + Hóa + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa
Công nghệ thực phẩm
52540102
85
1. Toán + Hóa + Lý
2. Toán + Hóa + Anh
3. Toán + Hóa + Sinh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)
52540102CLC
45
1. Toán + Hóa + Lý
2. Toán + Hóa + Anh
3. Toán + Hóa + Sinh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa
Kiến trúc (Chất lượng cao)
52580102CLC
90
1. Vẽ + Toán + Văn
2. Vẽ + Toán + Lý
3. Vẽ + Toán + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Vẽ, Toán
Kỹ thuật công trình xây dựng
52580201
215
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Kỹ thuật công trình thủy
52580202
110
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
52580205
135
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao)
52580205CLC
45
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng
52580208
50
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Kinh tế xây dựng
52580301
120
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông
52905206
90
1. Anh*2 + Toán + Lý
2. Anh*2 + Toán + Hóa
Ưu tiên theo thứ tự: Anh, Toán
Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng
52905216
50
1. Anh*2 + Toán + Lý
2. Anh*2 + Toán + Hóa
Ưu tiên theo thứ tự: Anh, Toán
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV)
PFIEV
100
1. Toán*3 + Lý*2 + Hóa
2. Toán*3 + Lý*2 + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
Nhóm ngành VII:
Quản lý tài nguyên & môi trường
52850101
65
1. Toán + Hóa + Lý
2. Toán + Hóa + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa


Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh dự thi THPT  và tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ;
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2018: dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và có môn thi/ bài thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển.
- Riêng ngành Kiến trúc: Thí sinh phải thi thêm môn năng khiếu do Hội đồng tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng tổ chức.

Phạm vi tuyển sinh: Đại Học Bách Khoa tuyển sinh trên cả nước.

Phương thức tuyển sinh:
- Tất cả các ngành: xét tuyển dựa trên kết quả thi trung học phổ thông quốc gia .
- Riêng ngành Kiến trúc: thí sinh phải thi thêm môn Vẽ mỹ thuật - là môn năng khiếu. Hình thức thi: vẽ tĩnh vật.

Chính sách ưu tiên: Trường xét tuyển ưu tiên theo thứ tự:
Tuyển thẳng: Tuyển thẳng các thí sinh đủ yêu cầu theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo (GD&ĐT), cho đến khi đạt số chỉ tiêu tuyển thẳng tối đa đối với tất cả các ngành;
Ưu tiên xét tuyển: Ưu tiên xét tuyển các thí sinh đủ yêu cầu theo Quy chế tuyển sinh GD&ĐT hiện hành, cho đến khi đạt số chỉ tiêu tuyển thẳng tối đa đối với tất cả các ngành.

Lệ phí xét tuyển/thi tuyển;
- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Đại học Đà Nẵng
- Lệ phí thi tuyển môn ”Vẽ mỹ thuật”: Theo quy định của Đại học Đà Nẵng

Xin Lưu Ý:

Mọi thông tin thắc mắc về tuyển sinh quý phụ huynh và các em học sinh có thể đặt câu hỏi bên dưới hoặc liên hệ để được hỗ trợ và hướng dẫn

Giờ hành chính từ : Thứ 2 đến Thứ 7 từ 7h'30 phút đến 18h00 Hàng ngày.

Điện Thoại Hỗ trợ Hotline 24/7:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tin Mới Đăng

Designed By Vietnam Education